Heavy Loadman

Heavy Loadman

Heavy Loadman on täysikokoinen pudotuspainolaite tie- ja katurakenteiden kantavuusmittauksiin ja tiiviyden tarkkailuun niin sidotuilla kuin sitomattomillakin materiaaleilla.Heavy Loadman voidaan asentaa joko henkilöauton perävaunuun tai esim. pakettiauton sisätiloihin. Laitteen käyttö tapahtuu kannettavan tietokoneen avulla. Laite on akkukäyttöinen (omat akut) ja sen toimintaan käytetään paineilmasylintereitä.

Yksi henkilö voi hoitaa koko mittaustapahtuman. Tiellä mitatttaessa mittauspaikan sijainti määritetään auton matkamittarin tai erikseen asennettavan pulssianturin avulla.

Mittausperiaate

Mittausperiaate on sama kuin Loadmanissa. Vapaasti putoavan painon aiheuttama painuma mitaan pohjalevyn keskellä sijaitsevan kiintyvyysanturin tai geofonin (seisminen anturi) avulla. Anturin mittaustulos integroidaan taipumaksi, josta voidaan laskea kantavuuden E-arvo. Samassa pisteessä tehtyjen kahden tai kolmen mittauksen perusteella lasketaan E2/E1- (ja E3/E1-)suhteet.

Käyttökohteet

Laitetta voidaan käyttää kaikenlaisilla rakennustyömailla (tiet, kadut, kentät yms.) kantavuusmittauksiin ja tiivistystyön tarkkailuun sekä sidotuilla että sitomattomilla rakennekerroksilla.

Tekniset tiedot

Kokonaispaino n. 100 kg
Korkeus 100 cm
Halkaisija 25 cm
Kuormituslevyn halkaisija 300 mm, teräslevy
Pudotuspaino 50 kg
Pudotuskorkeus 70 cm
Kuormitusvoima n. 50 kN
Käyttöjännite 12 V
Mittausalue n. 0.1-5 mm
Kuormitusimpulssin kesto n. 25-30 ms