Laserprofilometrit

Laserprofilometri

Laitteilla mitataan tien pinnan profiilia, mikro-, makro- ja megakarkeutta sekä epätasaisuutta. Laitteen muodostavat halutun mittainen palkki sekä palkin varassa sähkömoottorin liikuttamaan kelkkaan asennettu laserlaitteisto. Tuloksena saadaan pinnan profiili, joka myös tulostuu laitetta ohjaavan PC:n näytölle. Palkissa on myös kaltevuusmittari.

Käyttökohteet

Laitetta voidaan käyttää esim.

  • Tien pinnan kulutuskestävyystutkimuksiin
  • Teiden ja katujen päällysteiden kulumisprosessin tutkimiseen
  • Päällysteiden ja renkaiden melututkimuksiin

Mittausperiaate

Laseryksikköä ohjaa automaattisesti 12 V jännitteellä toimiva sähkömoottori. Laserlaite mittaa profiilin halutuin välein, esim. 0,05, 1 tai 2 mm. Mittausprosessia ohjataan kannettavalla tietokoneella antamalla tiedot esim. aloitus- ja lopetuspisteestä, mittausvälistä, mittauksen nimestä, päivämäärästä jne. Aloituskäskyn saatuaan laite suorittaa mittauksen ja palaa aloituspisteeseen.

Käyttövoimana voidaan käyttää erillistä 12 V akkua tai ottaa virta suoraan auton akusta.

Tekniset tiedot

Palkin pituus Esim. 0.5, 1.5 tai 4 m
Mittausväli 1 mm (makrokarkeus)
Laserin tarkkuus 0.05 mm (mikro/makrokarkeus)
Mittausnopeus 1 m / 20 s

Käsitteet

Epätasaisuuslaji Aallonpituusalue Huom.
Mikrokarkeus 0-0,5 mm Käytännössä mitattavissa 0,05-0,5 mm
Makrokarkeus 0,5-50 mm
Megakarkeus 50-500 mm
Epätasaisuus IRI 0,5-30 m Jos palkin pituus on 4 m, niin mittausalue 0,5-8 m
IRI4 0,5-4 m